ثبت سفارش

روز جهانی ترجمه مبارک

روز جهانی ترجمه

روز جهانی ترجمه برابر است با ۳۰ سپتامبر که در تقویم شمسی برابر است با دو شنبه ۸ مهر سال ۱۳۹۸٫ این روز به افتخار سنت جروم که انجیل را ترجمه کرد و محافظ مترجمین به حساب می‌آید. این روز از ۱۹۵۳ که توسط فدراسیون بین‌المللی ترجمه جشن گرفته می‌شود ولی از ۱۹۹۱ که فدراسیون آن را به عنوان یک روز بین‌المللی پیشنهاد کرد تا همبستگی جامعه مترجمین جهان را نشان دهد که پیشبرنده حرفه ترجمه در کشورهای مختلف خواهد بود. این فرصتی است برای تاکید بر اهمیت شغلی که یکی از مهترین ابزارهای جهانی شدن به حساب می‌آید.

در بسیاری از کشورها، روز مترجم بهانه‌ای برای پرداختن به موضوع ترجمه-مترجمان و مسایل، اهمیت و تاثیرات آن در طول تاریخ است. همایش‌ها و نشست‌های مختلفی در سراسر جهان برای هم‌اندیشی مترجمان در این روز برگزار می‌گردد. آی اس یار این روز را به مترجمان عزیز تبریک می‌گوید.نویسنده مطلب علی تاجیک