ثبت سفارش

چرا گوگل ترنسلیت نمی تواند ترجمه خوبی به شما منتقل کند؟

شما به این نتیجه رسیده باشید که  یادگیری زبان انگلیسی دشوار است حالا خود را جای گوگل ترنسلیت بگذارید !  زبان انگلیسی به تنهایی  به  ۲۰۰روش مختلف برای برای بیان تنها ۴۴ صدا وجود دارد ، نتیجه میگیریم که در  املا و نگارش بی قاعدگی زیاد وجود دارد ،  در […]

ادامه مطلب