علائم نگارشی+کلید های میانبر

اصول نگارش

مطمئناً اگر شما هم یک بار کتابی را در دست گرفته و یا متنی را مطالعه کرده باشید، به اهمیت حضور علائم نگارشی همچون نقطه و یا ویرگول در آن پی برده اید. فردی که برای بیان منظور خود اقدام به نوشتن می کند، لزوماً بایستی با کاربرد علائم نگارشی در جمله به خوبی آشنا بوده تا بتواند مفهوم و الحان مختلف جمله را به درستی بیان کند.

بسیاری از مواقع پیش می آید که تلفظ کلمات و آهنگ جملات به گونه ای است که بایستی به درستی ادا شده تا مفهوم متن تغییر نکند. به همین سبب متن نگارش شده لزوماً بایستی برای ویرایش مجددا مطالعه گردد تا خواننده مفهوم اشتباهی را از متن برداشت نکند. این مهم به کمک علائم نگارشی و به عبارت دیگر نشانه گذاری به دست می آید.

در حقیقت یک نوشته مجموعه‌ای از حروفی است که فکر نویسنده را به شکل بصری در می آورد و علائم نگارشی معنای متن را تکمیل می کنند. برای اینکه از این نشانه ها به درستی استفاده کنیم بایستی کاربرد هر یک از آنها را در جمله بدانیم. استفاده صحیح از علائم نگارشی تاثیر زیادی در روشنی و روانی جمله داشته و منظور نویسنده را صحیح تر به خواننده منتقل می کند.

 کاربرد هر یک از علائم نگارشی در متون

کلید های میانبر اعراب

نقطه .

که در کیبرد با حرف (ز) نمایش داده می شود

این علامت نشان دهنده پایان یک جمله است؛ از این رو در انتهای جملات به کار میرود. علاوه بر این در صورتی که واژه‌ای به جای یک جمله کامل به کار رود نیز پس از آن نقطه قرار داده می شود. مورد دیگر استفاده از نقطه پس از حروفی است که به صورت نشانه های اختصاری به کار رفته اند.

علی به مدرسه می رود.

)آیا امروز شنبه است؟) بله.

م.م. (مهران مدیری)

ویرگول ،

که در کیبرد با حرف (sift+t) نمایش داده می شود

علائم نگارشی در اکسل

از این علامت به هنگامی استفاده می شود که در متن نیاز داریم تا برای رساندن مفهوم مکث کوتاهی داشته باشیم. ویرگول علامتی است که در میان کلمه هایی که در هنگام خواندن ممکن است به هم اضافه شوند و همچنین برای جدا کردن واژه های شبیه به هم، به کار می رود.

حال که هوا خوب است، بیایید به مسافرت برویم.

برای ایرانیان، مسلمان همه جا گرامی شمرده می شود.

به جای ماهی، ماهی گیری را بیاموزید.

نقطه ویرگول ؛

که در کیبرد انگلیسی با حرف (ک) نمایش داده می شود

علائم نگارشی فارسی

این علامت در جمله هم با مکث همراه بوده و هم نشان دهنده این است که جمله ای که پس از آن می آید دارای رابطه فکری با جمله پیشین است؛ با این حال جمله قبل از نقطه ویرگول به تنهایی کامل بوده و معنای دقیقی دارد.

او کتاب نوشت؛ کتابی بسیار سودمند.

دو نقطه :

که در کیبرد انگلیسی  با حرف (shift+ک) نمایش داده می شود

اصول نگارشی در ترجمه

از این علامت پیش از نقل قول، هنگامی که می خواهید اجزای یک امر کلی را بشمارید، برای نوشتن معنای واژه ها و همچنین برای توضیح بیشتر مطالب به کار می رود.

امام علی (ع) فرمودند: عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.

گرایش های مهندسی عمران عبارتند از: سازه، زلزله، آب و …

بصیر: بینا

سه نقطه …

این علامت هنگامی استفاده می شود که بخواهیم از نام بردن برخی از موارد صرف نظر کنیم. در حقیقت سه نقطه نشان دهنده واژه یا عبارت های حذف شده است.

از جمله گرایش های مهندسی عمران میتوان به سازه، زلزله، آب و … اشاره کرد.

علامت سوال ؟

که در کیبرد با حرف (shift+/ظ) نمایش داده می شود

علائم نگارشی فارسی در ورد

از این علامت در پایان جمله هایی که به صورت مستقیم، پرسشی را عنوان می‌کنند و یا بعد از کلمه هایی که به جای جمله پرسشی می آیند، استفاده می گردد. علاوه بر این موارد هنگامی که نسبت به چیزی تردید داشته و یا تصمیم به تمسخر آن را داریم در پرانتز از علامت سوال استفاده می کنیم.

امروز هوا خوب است؟

کجا؟

محمد محمدی (؟) برنده المپیاد فیزیک.

علامت تعجب !

که در کیبرد با حرف (shift+1) نمایش داده می شود

علامت تعجب در کیبرد

همانگونه که از نام این علامت مشخص است، از آن برای نشان دادن حالاتی همچون تعجب، نفرین، دشنام، خطاب، امر و سایر چنین حالاتی، به کار می رود.

این کتاب چقدر مفهومی است!

دقت کن!

گیومه «»

که در کیبرد فارسی با حرف (shift+k و L) نمایش داده می شود

تاریخچه علائم نگارشی

از نشانه گیومه برای انتقال عین عبارت یک نویسنده یا یک گوینده، برای تاکید بیشتر روی برخی واژه ها و اصطلاحات، و همچنین به هنگام ذکر عنوان شعر، مقاله، فصل و غیره، استفاده می‌شود.

محمد گفت: «من تو را دوست دارم.»

فصول این کتاب عبارتند از: «تاریخچه» و «سالها پیش».

پرانتز ()

که در کیبرد با حرف (shift+0 – 9) نمایش داده می شود

ساختار علائم نگارشی

علامت پرانتز برای توضیحاتی همچون تاریخ، عبارات تکمیل کننده توضیحات، معنای واژه ها و اصطلاحات، معادل کلمه و یا ذکر منابع به کار می رود.

جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) جان صدها هزار انسان را گرفت.

ناسیونالیسم (ملی گرایی)

سخن پایانی

شما با ثبت سفارش ترجمه کار در سایت آی اس یار میتوانید تمامی کارها را بارعایت علائم نگارشی تحویل بگیرید.

 

لینک کوتاه : https://bit.ly/30OtSDKنویسنده مطلب خانم جهاندار